Sacrifice
| Action| English | 100 minsandrewmetronome